Rikʻa el yazısının özellikleri, harflerden başlanarak ele alınacak ve başlangıçta dili sade ve basit rikʻa metinler okunacaktır. Devamında kaligrafi ve içerik zorluğuna göre rikʻa belgeler okunmaya ve analiz edilmeye devam edilecektir. Belgelerde bulunan terminolojik kelimeler ve tamlamalar üzerinde de özellikle durulacaktır. İlerleyen haftalarda belgeler diplomatika açısından da değerlendirilecektir.