MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİNİN (26 AĞUSTOS 1071) MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDE ALAN YÜZEY ARAŞTIRMASININ ve ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI – GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen (IV.Romanos Diogenes) arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan’ın ordularının zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, “Türklere Anadolu’nun kapılarında kesin zafer sağlayan savaş” olarak bilinir.

Alparslan Anıtı dışında kültürel ve turistik anlamda hiçbir düzenleme yapılmayan, tarihsel sit olarak ilan edilmiş, Anadolu Türk Tarihi için çok büyük bir önemi bulunan Malazgirt Meydan Savaş alanının arkeolojik ve etnografik izlerin daha fazla kaybolmadan belgelenmesi projesi:

  • Türklerin Anadolu’ya gelişte kullandığı ve Anadolu’nun Doğu kapısı olan Malazgirt Meydan Savaşı’nın meydana geldiği tarihi alanın, çağdaş teknolojik imkanları kullanarak olabildiğince kesin sınırlarla belirlenmesi,
  • Topografik, tarihsel, arkeolojik ve etnografik bulguların bilimsel yöntem ve metodlarla toplanması, tarihin yeniden canlandırılması,
  • Gelecek kuşaklarımızın kimliklerini unutturmamaya dayalı çeşitli mimari, görsel, işitsel ve düşünsel belgelerle toplumsal benliğin canlı tutulması ve bölgenin ekonomisine, turizm potansiyeline katkıda bulunulması.

Sayfayı paylaş