SİYAVUŞ PAŞA KÖŞKÜ KORUMA PROJESİ

Döneminin Çekmece yolu üzerinde bulunan muhtelif menzil ve çiftliklerinden Siyavuş Paşa çiftliğindeki (halk arasında Çavuş Paşa) Havuzlu köşk dışında, günümüze kadar ulaşamamıştır. Köşk 16. Yüzyılın önemli sivil mimari eserlerinden günümüze ulaşabilen en önemli kagir yapılarından birisidir. Orijinal benliği ile sivil mimari tarihimizde kendine mahsus bir yer almıştır. Plan ve havuz ortasındaki vaziyeti, sade ve asil mimarisi köşkün önemini teşkil eden hususlardır. Köşkün önünde bulunan çeşme 1571 tarihini taşımaktadır. Her iki eserin mimarisi aynı karakterde olduğu için bu sene köşkün yapı tarihi olarak kabul edilebilir.

Konunun Tarihsel Gelişiminin Özeti

Günümüzde TC. Kültür Bakanlığı mülkiyetinde olan yapı, Bahçelievler Belediyesi’ne çocuk kütüphanesi kullanımı işleviyle tahsis edilmiş fakat zamanla bu işlevini yitirmiştir.

  • Milli Egemenlik Parkı içindeki köşk, çocuk kütüphanesi olarak kullanılırken, Bahçelievler Belediyesi tarafından kütüphane başka bölgeye taşınmış ve daha sonra yapı terkedilmiştir.
  • Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri maalesef ilgili I No’lu Anıtlar Kurulu tarafından teknik anlamda yeterli görülmemiş ve geri gönderilmiştir.
  • Anıtsal yapı şu anda, hüzünlü kaderine terk edilmiş biçimde atıl durumda, dış etkilere ve vandalizm tehlikelerine karşı açık bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir.
  • Yapının işlevsel ve anıtsal yapısına uygun restorasyon müdahalelerinin yapılabilmesi ve kamu hizmetine yeniden sunulması bağlamında; derneğimizce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi‘ne sunulmak üzere, teknik idari destek ve yeni işlev fikirleri çerçevesinde çalışmalara başlanılmış bulunulmaktadır.

Sayfayı paylaş